invitatie participare servicii elaborare liste cantitati și caiet de sarcini pentru 3 obiective